Главная страница » Кафедра » Виноградов Анатолій Григорович

Виноградов Анатолій Григорович

  • Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
  • Посада: доцент кафедри фізики
  • Електронна пошта: 
  • Телефон: (0472) 37-12-20
  • Наукові інтереси: гідродинаміка та теплообмін розпилених струменів; термодинаміка та оптика сферичної краплі води; математичне та комп’ютерне моделювання фізичних процесів.
  • Дисципліни: «Термодинаміка і статистична фізика», «Астрофізика»

Наукова біографія

1975 р. – закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. М. Горького (нині — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) за спеціальністю «Радіофізика та електроніка».
1975-1978 рр. – інженер Миколаївської філії Науково-дослідного інституту далекого радіозв’язку.
1978-1982 рр. молодший науковий співробітник кафедри фізики Ворошиловградського машинобудівного інституту (нині – м. Луганськ).
1982-1985 рр. — аспірант фізичного факультету Ленінградського державного університету (нині – м. Санкт-Петербург, Росія).
1985-1989 рр. – завідувач сектора СКТБ “Іскра” при Ворошиловградському машинобудівному інституті.
У 1987 р. захистив захистив дисертацію у Ленінградському державному університеті за спеціальністю 01.04.07 “Фізика твердого тіла” на тему „Роль процессов возбуждения и распада плазмонов в формировании вторично-электронных спектров кремния и некоторых металлов” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук під керівництвом д.ф.-м.н., проф. О.М. Артамонова.
1989-1993 рр. – начальник відділу Черкаського НВО “Ротор”.
1993-1996 рр. – доцент кафедри високоефективних процесів обробки Черкаського інженерно-технологічного інституту.
1996-2014 рр. – начальник кафедри фундаментальних дисциплін Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.
З 2015 р. і по сьогодні – на посаді доцента кафедри фізики Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

Публікації:

Всього понад 140 опублікованих наукових та навчально-методичних робіт, з яких основними є наступні:

1. Виноградов А.Г. Расчет температурного режима водяной завесы при экранировании лучистого теплового потока / А.Г. Виноградов // Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. – Краснодар (Россия), 2013. – № 1-2 (13-14). – с. 54-59.

2. Виноградов А.Г. Расчет спектров пропускания теплового излучения для полидисперсной водяной завесы / А.Г. Виноградов // Промислова гідравліка і пневматика. – 2013. – № 2 (40). – с. 11-20.

3. Виноградов А.Г. Поглощение теплового излучения водяными завесами. Часть 2 / А.Г. Виноградов // Пожаровзрывобезопасность. – Москва (Россия), 2013. – Т. 22, № 4. – с. 72-84.

4. Виноградов А.Г. Поглощение лучистого теплового потока в сферической капле воды / А.Г. Виноградов // Промислова гідравліка і пневматика. – 2013. – № 3 (41). – с. 19-25.

5. Виноградов А.Г. Экранирование теплового излучения полидисперсными водяными завесами / А.Г. Виноградов // Пожаровзрывобезопасность. – Москва (Россия), 2013. – Т. 22, № 6. – с. 74-84.

6. Виноградов А.Г. Расчет коэффициентов пропускания сферических капель воды для типовых спектров теплового излучения при пожаре / А.Г. Виноградов // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», сер. Машинобудування. – 2013. – № 2 (68). – с. 108-115.

7. Виноградов А.Г. Учет спектрального состава теплового излучения при расчете коэффициента пропускания капли воды / А.Г. Виноградов // Пожаровзрывобезопасность. – Москва (Россия), 2013. – Т. 22, № 9. – с. 64-73.

8. Виноградов А.Г. Методика розрахунків параметрів водяних завіс на основі теорії затоплених струменів / А.Г. Виноградов // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2013. – № 2 (28). – с. 127-139.

9. Виноградов А.Г. Екрануючі властивості водяних завіс: методика розрахунків і порівняння з експериментом / А.Г. Виноградов, Г.О. Малигін // Пожежна безпека: теорія і практика: Збірник наукових праць. – 2013. – № 15. – с. 49-56.

10. Виноградов А.Г. Методика расчета экранирующих свойств водяных завес / А.Г. Виноградов // Пожаровзрывобезопасность. – Москва (Россия), 2014. – Т. 23, № 1. – с. 45-56.

11. Виноградов А.Г. Применение теории затопленных струй к расчету параметров водяных завес / А.Г. Виноградов // Пожаровзрывобезопасность. – Москва (Россия), 2014. – Т. 23, № 5. – с. 76-87.

12. Виноградов А.Г. Экспериментальное исследование экранирования теплового излучения распыленной водой / А.Г. Виноградов, C.Ю. Огурцов, В.А. Дунюшкин, В.С. Бенедюк, Е.А. Линчевский // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2014. – № 2 (30). – с. 99-108.

13. Виноградов А.Г. Влияние неоднородности пространственного распределения капель на экранирующие свойства водяной завесы / А.Г. Виноградов // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», сер. Машинобудування. – 2014. – № 72. – с. 195-200.

14. Виноградов А.Г. Методика расчета гидродинамических параметров конусной распыленной водяной струи / А.Г. Виноградов, О.М. Яхно // Вісник Черкаського університету. Серія: Прикладна математика. Інформатика. – Черкаси, 2014. – Вип. 38 (331). – с. 63-69.

15. Виноградов А.Г. Взаимосвязь параметров противопожарных водяных завес с эффективностью экранирования теплового излучения / А.Г. Виноградов., О.М. Яхно, В.А. Дунюшкин // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2015. – № 1 (31). – с. 36-45.