Главная страница » Кафедра » Ткаченко Анна Валеріївна

Ткаченко Анна Валеріївна

  • Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
  • Посада: доцент кафедри фізики
  • Електронна пошта: av_tkachenko7@ukr.net
  • Телефон: (0472) 37-12-20
  • Наукові інтереси: 
  • Дисципліни: «Оптика», «Фізика атома», «Шкільний курс фізики та методика його викладання», «Сучасні ІКТ у шкільному курсі фізики та астрономії», «Історія фізики».

Наукова біографія


У 2002 р. закінчила фізичний факультет Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького за спеціальністю «Фізика» і здобула кваліфікацію: фізик, викладач фізики, вчитель основ інформатики.
2006-2009 рр. – навчалася в аспірантурі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».
У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію „Навчальний фізичний експеримент з оптики як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики.
З 2003 р. працює на кафедрі фізики Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

Публікації:

1. Ткаченко А.В. Лабораторний практикум з оптики / Ткаченко А.В., Богатирьов О.І. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 144 с.

2. Ткаченко А.В. Оптика. Фізика атома. Фізика ядра./ Ткаченко А. В., Кулик Л.О., Христенко Т. М., Богатирьов О. І. Навчально-методичний посібник для студентів фізичних спеціальностей. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, – 2011. – 53 с.

3. Ткаченко А. В. МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА / Кулик Л.О., Христенко Т.М., Ткаченко А. В., Богатирьов О. І., Навчально-методичний посібник для студентів інженерних спеціальностей. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 60 с.

4. Ткаченко А. В. Таблиці основних фізичних величин /Богатирьов О.І., Кулик Л.О., Ткаченко А. В. та ін. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007. – 292 с.

5. Ткаченко А.В. Оптика: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040203 Фізика класичних і педагогічних ВНЗ / А.В. Ткаченко, О.І. Богатирьов, Л.О. Кулик. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014.–88 с.

6. Atamanchuk P. Didactic Features of Modeling Professional Competence of the Physics Education Students / P. Atamanchuk, O. Nikolaev, A. Tkachenko, L. Kulyk // American Journal of Educational Research. – 2014. – Vol. 2, no. 12B (2014): PP. 28-32. – Special issue «Ensuring the quality of higher education».

7. Podoprygora N. How the Cycle of Scientific Knowledge is Reflected in the Course of Solid State Physics: the Effect of Magnetic Flux Quantization / N. Podoprygora1, A. Tkachenko// American Journal of Educational Research. – 2014. – Vol. 2, no. 12B (2014): PP. 61-69. – Special issue «Ensuring the quality of higher education».