Главная страница » Кафедра » Татарчук Євген Вікторович

Татарчук Євген Вікторович

  • Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
  • Посада: доцент кафедри фізики
  • Електронна пошта: 
  • Телефон: (0472) 37-12-20
  • Наукові інтереси: експериментальні дослідження фізичних процесів, дифузійні процеси в металевих порошках, реакційна дифузія у припоях.
  • Дисципліни: «Фізика», «Основи технічного конструювання», «Фізичне матеріалознавство», «Основи охорони праці»

Наукова біографія

2001 р. – закінчив фізичний факультет Черкаського державного університету ім. Б.Хмельницького за спеціальністю «Фізика».
2002-2005 рр. – навчався в аспірантурі Черкаськогонаціонального університету ім. Б.Хмельницького за 1995р. – закінчив машинобудівний факультет Черкаського інженерно-технологічного інституту за спеціальністю «Металорізальні верстати та інструменти».
1998-2002 р. – навчався в аспірантурі Черкаськогонаціонального університету ім. Б.Хмельницького за спеціальністю «Фізика твердого тіла».
2005 р. – у Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України захистив дисертацію „Кінетика розчино утворення в бінарних та потрійних порошкових системах на основі Co, Fe, Ni та Cr” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук під керівництвом проф. А.М. Гусака. 2005 р. і по сьогодні – працює на посаді доцента кафедри фізики Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

Публікації:

1. E. Tatarchuk, V.Tatarchuk, A. Perekos. Kinetics of diffusional homogenization in ternary powder system Fe-Ni-Co- experiment and models(розділ дослідження початкових стадій реакційної дифузії). Abstract Booklet Diftrans 2001 «Diffusion and diffusional phase transformations in alloys» Cherkasy, 2001.

2. Є.В.Татарчук, В.С. Татарчук,А. І. Перекос. Кінетика гомогенізації порошкових сумішей Fe та Ni в процесі ізотермічного відпалу. «Металофізика та новітні технології», 2002 р., Т.24,№ 1,с. 75-78.

3. Є.В. Татарчук, В.С. Татарчук, А.С. Перекос, А.М.. Гусак. Комп’ютерне моделювання процесу кінетики гомогенізації бінарних порошкових систем в області обмеженої розчинності з урахуванням руху міжфазної границі. «Металофізика та новітні технології» 2003, Т.25, №6, 789-802.

4. Є.В. Татарчук., С.М. Саєнко. Дослідження кінетики спікання та розчино утворення у двохкомпонентнихпорошкових системах. Вісник Черкаського національного університету, 2007. Випуск 114. Серія “Фізико-математичні науки”, ст.116-122.

5. Є.В.Татарчук, А.М. Гусак, В.С. Татарчук, А.О. Перекос. Дослідження кінетики гомогенізації потрійної порошкової суміші Co-Fe-Ni. Металофізика та новітні технології 2004,Т. 26, №1, ст. 69-86.

6. Є.В. Татарчук. Дослідження кінетики розчиноутворення в тонких плівках та порошках системи Cu-Ni. Вісник Черкаського національного університету, 2009. Випуск 171. Серія “Фізико-математичні науки”, ст.94-99.

7. Є.В. Татарчук., А.Є. Перекос. Обчислення дифузійних параметрів в порошковій системі Cu-Ni. Металлофизика и новейшие технологи., 2011., т.32., №6.,ст. 785-791.

8. Є.В.Татарчук. Getting diffusion parameters in Fe-Ni binary powder system. Черкаський національний університет ім.Б. Хмельницького, 2012.