Главная страница » Кафедра » Кулик Людмила Олександрівна

Кулик Людмила Олександрівна

  • Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
  • Посада: доцент кафедри фізики
  • Електронна пошта: kulyk1211@gmail.com
  • Телефон: (0472) 37-12-20
  • Наукові інтереси: проблеми розвитку творчих здібностей студентів та учнів у процесі навчання фізики.
  • Дисципліни: «Механіка», «Молекулярна фізика», «Шкільний курс фізики та методика його викладання»

Наукова біографія

1987 р. – закінчила Черкаський педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель фізики і математики».
2001-2004 р.р. – навчання в аспірантурі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 13.00.02 – методика навчання (фізика).
2010 р. – захист дисертації на тему: «Фізичні задачі як засіб розвитку дивергентного мислення студентів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
2011 р. – переведена на посаду доцента кафедри фізики, де і працює по цей час.
2013 р. – присуджено звання доцента кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Публікації:

1. Кулик Л.О. Розвиток творчих здібностей студентів засобами фізичних задач //Фізика та астрономія в школі. – 2003 . – №6. – С. 32 – 36.

2. Кулик Л.О. Експериментальні задачі в лабораторному практикумі з механіки. Методичні рекомендації для викладачів та вчителів фізики. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2007. – 44 с.

3. Богатирьов О.І., Кулик Л.О., Соловйов О.М. Самостійна робота студентів із загального курсу фізики. Методичний посібник для студентів фізичних спеціальностей. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 200 с.

4. Богатирьов О.І., Кулик Л.О., Ткаченко А.В., Христенко Т.М. Таблиці основних фізичних величин. Посібник-довідник для студентів та викладачів фізичних та загальноінженерних спеціальностей, 2007. – 292с.

5. Кулик Л. О., Благодаренко Л. Ю. Розвиток дивергентного мислення майбутніх вчителів фізики в процесі складання ними фізичних задач. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 57. – Частина 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 304–307.

6. Кулик Л.О. Організація і проведення комплексного державного екзамену з «Фізики та методики її викладання» для бакалаврів напряму підготовки 6.040203 Фізика / Л.О.Кулик, А.В. Ткаченко //Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – С. 96-98.

7. Кулик Л.О. Механіка: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040203 Фізика класичних і педагогічних університетів / Л.О. Кулик, А.В. Ткаченко, О.І. Богатирьов. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 84 с.

8. 4. Atamanchuk P. Didactic Features of Modeling Professional Competence of the Physics Education Students / P. Atamanchuk, O. Nikolaev, A. Tkachenko, L. Kulyk // American Journal of Educational Research. – 2014. – Vol. 2, no. 12B (2014): PP. 28-32. – Special issue «Ensuring the quality of higher education».