Освітній ступінь: Бакалавр

Код і найменування спеціальності: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Шифр і галузь знань: 10 Природничі науки
Кваліфікація: Бакалавр з прикладної фізики та наноматеріалів. Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки. Технік-програміст. Технік з автоматизації виробничих процесів
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 120 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 2 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: повна середня освіта (на базі ЗНО), споріднена спеціальність коледжу (за скороченим терміном навчання на 2 роки), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: українська мова і література – 0,3 (мінімальний бал – 100); математика – 0,4 (мінімальний бал – 100); історія України або іноземна мова, або біологія, ао географія, або фізика, або хімія – 0,2 (мінімальний бал – 100); атестат – 0,1
Практика/Стажування: Виробнича фахова практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, виконана освітня програма обсягом 120 кредитів (за скороченим терміном навчання на 2 роки), виконана освітня програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен)
Гарант освітньої програми: д.ф.-м.н. Ляшенко Юрій Олексійович