Освітній ступінь: Бакалавр

Код і найменування спеціальності: 104 Фізика та астрономія
Шифр і галузь знань: 10 Природничі науки
Кваліфікація: Бакалавр фізики та астрономії. Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки. Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 120 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 2 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: повна середня освіта (на базі ЗНО), споріднена спеціальність коледжу (за скороченим терміном навчання на 2 роки), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: українська мова  – 0,3 (мінімальний бал – 100); математика – 0,4 (мінімальний бал – 100);  історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія – 0,2 (мінімальний бал – 100); атестат – 0,1
Практика/Стажування: Виробнича фахова практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, виконана освітня програма обсягом 120 кредитів (за скороченим терміном навчання на 2 роки), виконана освітня програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист кваліфікаційної випускної роботи

Освітній ступінь: Магістр

Код і найменування спеціальності: 104 Фізика та астрономія
Шифр і галузь знань: 10 Природничі науки
Кваліфікація: Магістр фізики та астрономії. 104 Фізика та астрономія. Молодший науковий співробітник. Викладач фізики
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів: 90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
Практика/Стажування: Виробнича викладацька практика, Виробнича науково-дослідна практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист магістерської випускної роботи