Освітній ступінь: Бакалавр

Код і найменування спеціальності: 014 Середня освіта (Фізика)
Освітня програма: Фізика, інформатика
Шифр і галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти. Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 120 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 2 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: повна середня освіта (на базі ЗНО), споріднена спеціальність коледжу (за скороченим терміном навчання на 2 роки), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: українська мова  – 0,3 (мінімальний бал – 100); математика – 0,4 (мінімальний бал – 100);  історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія – 0,2 (мінімальний бал – 100); атестат – 0,1
Практика/Стажування: Виробнича педагогічна практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, виконана освітня програма обсягом 120 кредитів (за скороченим терміном навчання на 2 роки), виконана освітня програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист кваліфікаційної випускної роботи

Освітній ступінь: Магістр

Код і найменування спеціальності: 014 Середня освіта (Фізика)
Освітня програма: Середня освіта (Фізика, інформатика)
Шифр і галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація: Магістр освіти. 014 Середня освіта (Фізика). Вчитель фізики, астрономії та інформатики. Викладач фізики
Форма навчання: денна/заочна
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів: 90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
Практика/Стажування: Виробнича педагогічна практика, Виробнича викладацька практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист магістерської випускної роботи