Завідувач кафедри фізики Пасічний Микола Олександрович, доцент,
кандидат фізико-математичних наук.

Кафедра фізики забезпечує викладання теоретичних курсів, проведення практичних та лабораторних занять для підготовки спеціалістів з фізики, математики, комп’ютерно-інтегрованих технологій та ін.

На кафедрі створено 11 навчальних лабораторій, 2 відділення навчальних майстерень кафедри, які забезпечують проведення занять із відповідних дисциплін та наукову роботу. Лабораторії обладнані сучасними приладами та комп’ютерною технікою.

Наукова робота колективу кафедри фізики здійснюється за двома основними напрямками:

  • «Дифузія, фазові перетворення і твердофазні реакції в сплавах і, зокрема, в наноматеріалах»;
  • «Шляхи удосконалення вивчення фізики в загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах».
    Результати наукових досліджень регулярно піблікуються у визнаних зарубіжних та вітчизняних академічних наукових виданнях.

014 Середня освіта (Фізика)

Освітній ступінь: Бакалавр
Термін навчання: 4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти. Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики


Освітній ступінь: Магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: Магістр освіти. 014 Середня освіта (Фізика). Вчитель фізики, астрономії та інформатики. Викладач фізики

104 Фізика та астрономія

Освітній ступінь: Бакалавр
Термін навчання: 4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
Кваліфікація: Бакалавр фізики та астрономії. Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки. Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки

Освітній ступінь: Магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: Магістр фізики та астрономії. 104 Фізика та астрономія. Молодший науковий співробітник. Викладач фізики

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Освітній ступінь: Бакалавр
Термін навчання: 4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
Кваліфікація: Бакалавр з прикладної фізики та наноматеріалів. Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки. Технік-програміст. Технік з автоматизації виробничих процесів